Bass Creations - 1993 - Bass Creations - Volume 4 - X-ES + The Bass Posse - Dave Rajput & Mickey Oliver & Scofield


01. Digable Bass Test
02. Ragga Bass II
03. Red Hot Bass
04. Strollin' Bass
05. Lound'N Clear Bass
06. Acid Bass
07. Jazzy Bass II
08. Stoned & Funky Bass
09. Smokin' Hot Bass
10. Phat Bass
11. Dusty Bass Groove
12. Elevator Bass Groove
13. Smoove Bass Groove